Om festivalen

DARE TO SHARE er tema for den 9. Barents Spektakel festivalen. Vi gleder oss over å kunne presentere en festival som favner vidt og hvor de gode opplevelsene står i kø for både store og små.

Barents Spektakel er blitt et stort spleiselag mellom en lang rekke offentlige og private finansiører, og med sin publikumsoppslutning har festivalen vist at den betyr noe for veldig mange. Her møtes folk over grenser, her knyttes kontakter på tvers av sektorer, her veksles kunnskap og her nytes livet!

Festivalen er ingen repetisjonsfestival, og alt annet enn mainstream! Men, det er også det som gjør den attraktiv for flere. Vi er glade for at mange kommer, fyller hotellene, spiser på restaurantene, og handler i butikkene…

Vi ser at dette gir økonomiske ringvirkninger, området får positiv merkevarebygging, og det grenseoverskridende samarbeidet styrkes.

Vi som bor her kan glede oss over mye god musikk, og utfordrende og unike kunstopplevelser. Opplevelser som bare foregår her, og som ikke er vanlig for steder på samme størrelse som Kirkenes.

Hvorfor skjer dette i Kirkenes, som mange regner som den ytterste utkant? Vi tror det kan skyldes en kollektiv vilje til å tørre det ukjente og til å ville ei god fremtid. Vi som bor her i grenseområdet tørr å dele. Vi er modige ved at vi utfordrer hverandre i møte med nye kulturelle opplevelser, selv om ikke alt er forståelig og selvsagt. Dette gjenspeiles i den lokale støtten, den frivillige innsatsen fra folk både i Norge og Russland, den positive holdningen hos hele næringslivet og offentlige tjenestemenn og kvinner. Uten dere hadde ikke en slik festival kunnet gjennomføres her! Veldig mange ulike aktører legger egne møter og aktiviteter til festivaldagene, veldig mange åpner sine dører for å hjelpe festivalen med rom til aktiviteter og folk når infrastrukturen lokalt ikke strekker til. Veldig mange sier ja i stedet for nei, selv om det betyr merarbeide og merkostnader.

Det er også dette som får oss i festivalteamet til å tørre å gå på en ny runde år etter år!! Vi takker alle som med sin positive feedback, sine ja og sin innsats er med på å gjøre festivalen mulig.

Tilsist vil vi takke Sør-Varanger kommune/ Barentsdagene og Kirkeneskonferansen for godt samarbeid. Sammen er vi krutt!!!

Hjertelig velkommen på festival!
Festivalteamet Barents Spektakel /
Pikene på Broen

For mer informasjon sjekk også:
Barents Spektakel 2011 – Mind the Map!
Barents Spektakel 2010 – Arctic Calling
Barents Spektakel 2009 – Borders – Control or Rock-n-Roll?
Barents Spektakel 2008 – Border-Crossing Exercises
Barents Spektakel 2007 – Hot Arctic
Barents Spektakel 2006 – Border-Crossing Cooperation and Culture-Trafficing. Artist as a researcher
Barents Spektakel 2005 – Indigenous People, National States and Borders
Barents Spektakel 2004 – Culture and Business. Creative Industries.

Finn video fra Barents Spektakel 2011 – 2007 på Youtube.