Kirkeneskonferansen
Kirkenes-
konferansen
08.02.2012
Thon Hotel
11.30 - 17.45

Politikk – Energi/industri – Innovasjon – Samfunnsbygging i nordområdene
Velkommen til Kirkeneskonferansen 2012 – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.

Program Dag 1
11:30 Registrering og lunch
13:00 Velkommen til Kirkenes
Ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger kommune og Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
13:10 Musikkinnslag med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge

Temadel 1: Den politiske utviklingen av nordområdene
13:20 Åpningsforedrag
13:40 Hvor går den finske nordområdepolitikken
Direktør Esko Lotvonen, Lapland County Counsil
14:00 Vil delelinja og den nordlige sjørute påvirke utviklingen i nord fra et russisk ståsted?
14:20 Hvilke signaler gir Regjeringens nye nordområdesatsing?
Medlem av Stortingets utenrikskomite Ivar Kristiansen, Høyre
14:40 Beinstrekk

Temadel 2: Energiutvikling
14:55 Delelinja; Muligheter og utfordringer
Direktør Gro Brekken, Oljeindustriens Landsforening
15:15 Petroleumssamarbeid i Barentshavet
Prosjektdirektør Barentsregionen Thor Christian Andvik, INTSOK
15:35 Den nye samarbeidsaksen innen petroleumsutvikling; Rogaland, Nord-Norge og Nordvest Russland
Fylkesordfører Janne Johnsen, Rogaland fylkeskommune
15:55 Spørsmål til det politiske panelet
Journalist Arne Egil Tønset
16:25 Kaffe med noe å bite i

Temadel 3: Industriutvikling
16:40 Investeringsstrategier i nord
Styreleder Monica Stubholt, Aker Clean Carbon ASA
17:00 Utviklingscenarier for mineralnæringen i Barentsregionen
Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri
17:20 Vil manglende nettkapasitet legge begrensninger på industri utviklingen i regionen?
Direktør Audun Hustoft, Statnett
17:40 Oppsummering med en myk overgang til åpning av Barents Spektakel
Generalkonsul Øyvind Nordsletten, Det norske generalkonsulat i Murmansk
18:00 Åpning av Barents Spektakel. Kirkenes torget
19:00 Konsert DARE TO SHARE: orkester uten dirigent med musikere fra PerSimfAns (Moskva), Forsvarets Musikkorps Nord-Norge og Murmansk Filharmoniske Orkester. Fjellhallen
20:30 Middag

Møteledere:
Bente Aasjord, Spesialrådgiver, Fagforbundet
Arne O. Holm, Rådgiver, Nordområdesenteret Universitetet i Nordland

Påmelding: www.kirkeneskonferansen.no

Arr: Barentsdagene ved Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.