Kirkeneskonferansen
Kirkenes-
konferansen
09.02.2012
Thon Hotel
08.30 - 12.00

Politikk – Energi/industri – Innovasjon – Samfunnsbygging i nordområdene
Velkommen til Kirkeneskonferansen 2012 – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.

Program Dag 2
Temadel 4: Barentsregioen mot 2030
08:30 Samsvarer utviklingen i Barentssamarbeidet med de intensjoner en hadde ved undertegningen av
Barentsdeklarasjonen i 1993?
Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg
08:50 USAs fokus på nordområdene
Ambassadør Barry B. White, USAs ambassade i Norge
09:10 Muligheter og utfordringer ved en felles arbeidskraftregion i nord
Hovedkasserer Ellen Stensrud, LO
09:30 Erfaringer fra et norsk- russisk arbeidskraftsamarbeid
Adm.dir Svein Ruud, Troika AS
09:50 En jernbane mellom Baltikum og Barentshavet vil gi et logistisk paradigmeskifte
Adm.dir Hannu Hernesniemi, Research Institute of the Finnish Economy
10:10 Beinstrekk

Temadel 5: Samfunnsbygging i nordområdene
10:30 Den industrielle utviklingen vil gi økt levestandard i Murmansk fylke
Leder Evgeny Nikora, Murmansk regionale Duma
11.10 Langsiktighet er nøkkelen for et vellykket norsk – russisk næringssamarbeid
Adm.dir Trine Gustavsen, Barel AS
11:30 Hvordan skal en forene industriutvikling og naturvern?
Rådgiver Gunnar Album, Norges Naturvernforbund
11:50 Oppsummering og avslutning
Sekreteriatsleder Rune Rafaelsen, Barentssekreteriatet
12:00 Lunsj

Møteledere:
Bente Aasjord, Spesialrådgiver, Fagforbundet
Arne O. Holm, Rådgiver, Nordområdesenteret Universitetet i Nordland

Påmelding: www.kirkeneskonferansen.no

Arr: Barentsdagene ved Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.