Transborder__1_
Transborder Café
10.02.2012
Ofelaš. Kr. 50
18.00 – 20.00

Visionary Arctic statement
Upon completion of the seminar Visionary Arctic 2012, we have asked a group of writers and researchers – Morten Strøksnes (Oslo), Ilya Utekhin (St Petersburg) and others – to summarize the highlights of the seminar programs and ideas shared by the speakers, and to present a Visionary Arctic statement for a wider public at Transborder Café.
We do not know what kind of statement we will get as a result – it will be a surprise for all of us. As you see from the seminar program, we have invited people with very different backgrounds to address various aspects that will affect the future of the Arctic. All the speakers speak their own professional language….
How will the statement group handle this? Will we get a multi-faceted puzzle of ideas and thoughts representing different fields? Or will we get a text that will in a way re-write all the thematic messages in a metaphoric language? Will we get a kind of a Visionary Arctic manifesto? Good luck!

Opp av asken?
Hva skjedde egentlig med Verdens Minste Hotel? Vi tar en uformell prat rundt hotellets historie, en historie som sier noe om forholdet mellom en stedsspesifikk kunstinstallasjon, et steds forståelse for egen identitet og merkevarebygging og lokal plan og utviklingspolitikk? Er satsing på temporære og stasjonære stedsspesifikke kunst/arkitektur prosjekter i offentlige rom på mindre steder bortkastet? Hvordan forstås Verdens Minste Hotel sett innenfra og utenfra? Hva står opp av asken? Med på praten er kunstner og arkitekt Sami Rintala, Bo Krister Wallstrøm fra KORO – Kunst i offentlig rom, og lokale representanter.

Gullstjernene
Transborder Cafe har en musikalsk ramme som går gjennom hele arrangementet. Dette er nemlig en del av et mer omfattende prosjekt av Morten Traavik ”The Promised Land”, som kunstneren har utviklet i Nord-Korea gjennom flere års reiser til verdens mest lukkede land.
I vår hjemlige underholdningsverden kan etter hvert nesten hvem som helst bli kjendis. Populære programmer som X-factor og Idol bringer drømmen om stjernestatus, om enn kortvarig, innen rekkevidde for generasjoner av ungdom der image og personlighet ofte er minst like utslagsgivende som musikalske evner. Nord-koreansk kultur kjennetegnes derimot av et ekstremt fokus på øving og tekniske ferdigheter, med liten vekt på stylister og markedsføring. Landets unge musikere holder et svært høyt internasjonalt nivå, og blant landets nasjonalinstrumenter finner vi det på Nordkalotten så populære trekkspillet. Fra Kum Song (no.:Gullstjernen) Musikkskole i Pyongyang har Traavik hentet en trekkspillkvintett av skolens fremste elever, som under festivalen vil fremføre et konsertprogram av både koreanske og internasjonale slagere. Vi tør love et par ekstra overraskelser på repertoaret!

Arr: Pikene på Broen.