Transborder__1_
Transborder Café
09.02.2012
Ofelaš. Kr. 50
18.00 – 20.00

RUSSLAND MELLOM VALGENE

Resultatene fra det russiske parlamentsvalget den 4. desember og demonstrasjonene i kjølvannet kom som en overraskelse for mange. Vladimir Putins parti Forente Russland fikk både nok en seier og et slående nederlag. Forente Russland fikk offisielt nesten 50 prosent av stemmene, men mistet 2/3 flertallet som hadde gitt partiet mulighet til å endre grunnloven etter eget forgodtbefinnnende. Tusener av registrerte tilfeller av valgfusk fikk folk til å strømme ut i gatene i de største offentlige protestene i det post-sovjetiske Russland.

Hva var utslagsgivende for endringene i russernes politiske adferd? Hvem er Putins motstandere i presidentvalget 4. mars og kan opposisjonen forenes rundt en av kandidatene?
Vi inviterer tre personer med utstrakt kjennskap til det russiske samfunnet til å diskutere Russian mellom valgene.

Geir Hønneland er Forskningsdirektør ved Fridtjof Nansens Institutt og Professor II ved Universitetet i Tromsø. Han spesialiserer seg i internasjonale relasjoner i Nord-Europa, norsk utenrikspolitikk i Nordområdene og russisk fiskeriforvaltning i Barentshavet, blant flere andre temaer.
Viktor Vakhshtayn er Dekan ved Fakultet for Sosiologi og Statsvitenskap ved Moscow School of Social and Economic Sciences. Han har arbeidet fro OSSE som valgobservatør på Balkan og er aktiv i den uavhengige russiske valgobservatøren GOLOS.
Øyvind Nordsletten er Norges Generalkonsul i Murmansk. Han var Norges Ambassadør til Russland fra 2000 til 2008 og til Irland i 2008 til 2011.

SOUND OF FREEDOM – performance av Amund Sjølie Sveen
Et performance-foredrag om lydens fysikk, norsk våpeneksport, krigens evne til å skape mening, akustiske våpen og barnesanger brukt som tortur.
Som major Hilding Runar sier det: «Musikk kan forandre folks liv.» Eller som sersjant Mark Hadsell sier det: «Hvis vi spiller heavy rock for deg 24 timer i strekk, begynner hjerne- og kroppsfunksjonene dine å svikte, tankerekkene går saktere, og viljen din brytes. Det er da vi kommer inn og snakker med deg.» Eller som forsvarsminister Grete Faremo sier det: «Det er med glede jeg kan konstatere at eksporten av norsk militært materiell til utlandet har opplevd en kraftig vekst de siste årene.» Eller som norske soldater i Afghanistan sier det: «Å være i kamp er verd de tre månedene uten sex… det er bedre enn puling!»
Amund Sjølie Sveen fortsetter sin dissekering av det norske selvbildet og egen kunstnerisk virksomhet. Etter oljenasjonen Norge i «The Norwegian Way», er det nå fredsnasjonen Norge det gjelder – i tillegg til lydens og musikkens evne til å påvirke mennesker.

Arr: Barentssekretariatet og Pikene på Broen.