Grenseseminar
Grenseseminar 2012
09.02.2012
Centrum kafe
13.00 - 16.00

Grenseborgere eller begrensede borgere?
I 2012 kommer endelig grenseboerbeviset. Betyr det nye muligheter eller utfordringer for folk som bor langs grensa? Hvem får, og hvem får ikke? Gleder vi oss, eller bryr vi oss ikke?

r-Varanger kommune, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø – Barentsinstituttet ønsker å sette grenseboerbeviset på dagsorden. Fram mot Barentsdagene og Grenseseminaret vil vi få frem lokale bidrag som på ulike måter belyser de scenarier vi står ovenfor. Vi ønsker å utfordre både den vanlige innbygger og beslutningstakerne. Hvordan blir grenseområdene fremover? Hvilke muligheter gir det oss egentlig å besøke nærområdene over grensen? Er vi klare for å benytte oss av disse mulighetene?

Hovedinnledere er Øyvind Nordsletten, generalkonsul ved det norske konsulatet i Murmansk, og Igor Bulaj, generalkonsul ved det russiske konsulatet i Kirkenes. Et panel lokale representanter vil gjøre seg tanker om framtida, og det blir også anledning for publikum til å dele sine synspunkt. Seminaret avsluttes med et lynkurs i russisk. Velkommen!
Enkel servering.

Arr: Barentsdagene ved Sør-Varanger kommune i samarbeid med Høyskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø – Barentsinstituttet