ME/WE
11.02.2012
Platået nedenfor Sepverket
13.00 - 13.30

ME/WE inviterer fastboende og tilreisende til Barents Spektakel med på et banebrytende rekordforsøk: Ved hjelp av to nordkoreanske instruktører av masseparader skal vi sammen prøve å lage Norges største levende bilder.
På signaler fra instruktørene blar hver deltager i en håndholdt perm av fargede plansjer, og blir således en av hundrevis av levende pixler som sammen utgjør en skiftende billedserie i gigantformat. Dette prosjektet setter lokalmiljøets evne og vilje til samhandling og dugnadsånd på prøve. Er vi vestlige individualister i stand til å underordne oss gruppen og den kollektive disiplinen uten å få vond smak i munnen, om enn bare for noen timer?
Bli med og finn ut.

Musikk akkompagnement til performancen gjøres av kvintet fra Kum Song (no.:Gullstjernen) Musikkskole i Pyongyang.ME/ WE er Del 1 av et totalkunstverk THE PROMISED LAND, som Morten Traavik har utviklet i Nord-Korea gjennom flere års reiser til verdens mest lukkede land. Dette unike samarbeidet bringer også for aller første gang en større gruppe nordkoreanske kunstnere til Norge og Nord-Europa som deltagere i Traaviks prosjekt. THE PROMISED LAND åpner for nye og uventede blikk over en ofte tilsynelatende uoverstigelig kløft av gjensidig mistenksomhet, og som vanlig utfordrer Traavik også her etablerte sannheter og fordommer vi har til oss selv og hverandre.

Arr: Pikene på Broen.