Led11
Arctic Cargo
11.02.2012
Førstevann
16.00

Lokalbefolkningen på noen øyer i Stillehavet bygger liksom-flyplasser og simulerer flyplasshandlinger, og håper at dette vil lokke frem “Jernfugler” med mirakuløs CARGO – vestlig gods som kan gjøre livene deres så mye, mye bedre.

“Jernfuglene” har spilt en nøkkelrolle i forskningen på og utviklingen av Arktis. For mange polarforskere var fly det eneste transportmiddelet, og flystriper på isen var den eneste måten å levere varer eller bli reddet på. Til og med i dag, finnes det kun flyforbindelse med mange steder i nord. Men prosjektet er ikke bare en hyllest til nordområdepilotene.

Folk i det sovjetiske nord levde et godt liv: høyere lønn, tidligere pensjonsalder, og andre fordeler lokket mange mennesker nordover. Nå har den russiske statens prioriteringer endret seg, og mange i nord har begynt å bygge ”flystriper” i hodene sine, i forventningen om at ”Jernfugler” endelig skal ta dem med seg vekk herfra. Her oppe på begge sider av den norsk-russiske grensen, er vi mange som tror at klimaendringene på sikt vil bringe ny Cargo-trafikk til grenseområdet.

Ilya Mukosey, kunstner og arkitekt fra Moskva, bygger en flyplass av snø på isen på Førstevannet ved Kirkenes. Prosjektet blir en kombinasjon av tradisjonelle og moderne teknologier. Hver kveld vil kunstneren, sammen med kunststudenter, markere flystripene med fakler og LED-lys i påvente av at ”Jernfuglene” skal bringe mirakler til Barents…

Bli med på “flyplassens” åpningsseremoni med parade, snøscootershow, LED-fly, plakater, orkestermusikk, og pomp og prakt – lørdag, kl. 16:00, på Førstevannet!

Participating art-students:
Maria Mikhailenko, Glafira Severjanova, Dmitry Novitsky, Ivan
Epikhov, Veronika Volgojannikova (RU), Hilde Marstrander, Shameer Nyland Ali, Henrik Sørlid, Alexander Wengshoel (NO), Anna Moroz, Marjo Remes, Katri Konttinen, Salla-Mari Koistinen (FI).

Arr: Pikene på Broen i samarbeid med Barel AS.