Bp
Åpent møte
11.02.2012
Ritz
14.00 - 16.00

Hva vi egentlig mener om naboen – og hva naboen mener om oss
Hvilke fordommer har vi mot russere? Hvilke har de mot nordmenn? Hvordan påvirker fordommene finner, svensker, russere og nordmenn har mot hverandre det vi lager av omtale om hverandre? Møt opp og få med deg årets mest fordomsfulle debatt idet journalister fra Barentsregionen avslører sine oppfatninger om naboen!

Arr: Barents Press Norge.